YOUTH IMPACT Research Excellence Programme Czechia – 2nd round

Hledáme výzkumníky a výzkumnice ze státních i soukromých organizací, univerzit a neziskových organizací.  V současné době vypisujeme výběrové řízení na získání grantu z programu Excelence v rámci projektu Youth Impact.  Základní předpoklady vhodného kandidáta a kandidátky do programu Excelence: minimální bakalářské vzdělání zkušenosti se sběrem dat (kvalitativních, kvantitativních) a evaluací zájem o evaluaci dopadu Hlavní úkol programu: předložit návrh studie analyzující dopady intervencí v…

Read more

Vocational education and training in Poland

by FRDL Vocational education and training (VET) responds to the needs of the economy, providing people with skills useful for their personal development and active citizenship. It also plays a crucial role in development and employability, as VET allows students to gain practical experience and to avoid the struggle of losing confidence or feeling unsure…

Read more

Trendy vo vzdelávaní o hodnotení dopadu

Autorka: Mária Petríková Abstrakt V súčasnosti máme možnosť získavať informácie cez množstvo inovatívnych nástrojov ako je internet, PC, mobilné telefóny, tablety a pod. Inovácii sa nevyhlo ani vzdelávanie. Je nesmierne dôležité, aby inovácia vzdelávania dokázala držať krok s vývojom dnešnej doby a rýchlym tempom inovácii v rôznych oblastiach ľudskej činnosti. Nové metódy a techniky vzdelávania…

Read more

Research Excellence Grant Recipients from POLAND

Youth Impact presents Polish researchers selected for support from the Research Excellence Programme by Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej: Izabela Gawęcka is an expert on culture management. Izabela will conduct evaluation of the Polish Red Cross project focusing on activation and organization of the path of acquiring and improving social skills by young people up to…

Read more

Youth With Disabilities & Labour Market

Age has a great influence on a person’s employability. Many researchers studying the transition of young people to adulthood say that the key moment of this process is a transfer from education to the labour market. Youth with disabilities face similar challenges to the majority of young people leaving compulsory education and making their way…

Read more