Mladí ľudia v kontexte zmien na trhu práce

Martin Martinkovič Prečo hovoriť o budúcnosti práce? Práca posilňuje u človeka zmysel a jeho dôležitosť, jej vplyv nie je len na jedinca, ale vplýva na spoločnosť ako celok a jej ekonomické alebo finančné ukazovatele. Práca je ústrednou ľudskou činnosťou, ktorá podporuje osobnú sebarealizáciu a má dopad na sociálnu súdržnosť. Prostredníctvom práce môžu ľudia uplatňovať svoj talent a potenciál vo verejnom,…