Slide YOUTH IMPACT Projekt YOUTH IMPACT pomáhá neziskovým, veřejným a soukromým organizacím, zaměřeným na podporu zaměstnávání mladých lidí vytvářet na míru šitá hodnocení dopadu jejich činností.

01.

Znalosti

Získávání hlubších znalostí metodik hodnocení dopadu aktivit tak, aby podpora mladých lidí na trhu práce byla efektivnější.

02.

Propojení

Zapojení se do mezinárodní sítě expertek a expertů a získávání kontaktů pro budoucí spolupráci.

03.

Nástroje

Získávání praktických nástrojů – založených na přímé zkušenosti – pro nastavení a měření dopadu podpory mladých lidí v jejich lepším uplatnění na pracovním trhu.

04.

Trénink

Budování kapacit skrze praktické semináře, tréninky a virtuální výukové nástroje.

PRACOVNÍ POSTUP

Projekt YOUTH IMPACT se snaží o vytváření a testování ucelených balíčků praktických nástrojů a o budování mezinárodní sítě organizací zabývajících se hodnocením dopadů činností. Zapojte se a zvyšte tak dopad svých aktivit!
 • Výzkum

  Výzkum existujících evaluačních kritérií a strategií, které jsou v oblasti podpory v zaměstnávání mladých lidí dnes využívány.

 • Balíček zaměstnávání

  Vytváření nástrojů hodnocení dopadu aktivit podporujících zaměstnávání mladých lidí.

 • Entrepreneurship Package

  Developing tools for impact evaluation of youth entrepreneurship support action

 • Trénink

  Testování balíčků na hodnocení dopadu skrze semináře a e-learning.

 • Síť výzkumnic a výzkumníků v oblasti dopadu

  Vytváření mezinárodní sítě výzkumných institucí se zaměřením na budování kapacit.

 • Program výzkumné excelence

  Podpora výzkumné excelence mladých vědkyň a vědců zabývajících se studiem dopadů.

 • Výzkum

  Výzkum existujících evaluačních kritérií a strategií, které jsou v oblasti podpory v zaměstnávání mladých lidí dnes využívány.

 • Balíček zaměstnávání

  Vytváření nástrojů hodnocení dopadu aktivit podporujících zaměstnávání mladých lidí.

 • Balíček podnikání

  Vytváření nástrojů hodnocení dopadu aktivit podporujících podnikání mladých lidí.

 • Trénink

  Testování balíčků na hodnocení dopadu skrze semináře a e-learning.

 • Síť výzkumnic a výzkumníků v oblasti dopadu

  Vytváření mezinárodní sítě výzkumných institucí se zaměřením na budování kapacit.

 • Program výzkumné excelence

  Podpora výzkumné excelence mladých vědkyň a vědců zabývajících se studiem dopadů.

NÁŠ TÝM

chc_logo_new

Channel Crossings

Koordinující instituce - Česko

Vzdělávací agentura Channel Crossings je aktivní v oblasti zlepšování kvality vzdělávání již přes 25 let. Projektový tým Channel Crossings se více než dvanáct let věnuje realizaci projektů se společenským dopadem. Naší vizí je vytvoření mezinárodní sítě nadšenců a odbornic/odborníků v oblasti hodnocení dopadů činností.
FRDL

FRDL

Partnerská instituce - Polsko

Nadace na podporu lokální demokracie (FRDL) je největší polskou nevládní organizací podporující rozvoj lokální samosprávy. FRDL přináší do projektu rozsáhlé zkušenosti s vytvářením tréninků, s vedením menších místních projektů podpory v nezaměstnanosti a podnikání, a také s vytvářením lokálních partnerství napříč ekonomickými sektory.
Pedal_200

PEDAL

Partnerská instituce - Slovensko

PEDAL je konzultační firma nabízející široké portfolio možností rozvoje podnikání a souvisejících podpůrných služeb.  PEDAL přináší do projektu především zkušenost s hodnocením dopadů projektů podporujících podnikatelské a živnostenské aktivity.
FIAP-RGB-1-200x25

FIAP

Expertní instituce - Německo

FIAP je neziskový výzkumný institut pro inovativní a preventivní pracovní řešení. Institut provádí interdisciplinární výzkum a přináší do projektu znalosti a novinky z oblasti výzkumu hodnocení dopadů činností.

YOUTH IMPACT: PROČ SE ZAPOJIT?

YOUTH IMPACT pomáhá organizacím stát se citlivější k potřebám mladých lidí, kteří hledají zaměstnání nebo příležitosti pro podnikání. Je navržen tak, aby rozvíjel organizace zabývající se podporou mladých lidí v lepším uplatnění na trhu práce ve zkvalitnění aktivit a poskytovaných služeb. Zde bývá výchozím krokem právě hodnocení dopadu aktivit.

Projekt YOUTH IMPACT nabízí pomoc s hodnocením výchozího stavu organizace, s vytvářením nástrojů hodnocení, se školením expertek a expertů na evaluaci dopadu, a s navazováním kontaktů na spřízněné organizace v zahraničí. Projekt je neziskový a je plně financován Norskými  a EHP fondy a fondy EHP, tudíž jsou veškeré jeho aktivity pro koncové uživatele poskytovány bezplatně.

0
partnerské instituce
0
+
organizací
0
+
měsíců

Projekt YOUTH IMPACT je financovaný Islandem, Lichtenštejnskem a Norskem skrze Program pro zaměstnávání mladých lidí Norských a EHP fondů.