YOUTH IMPACT nabízí dva vzdělávací kurzy k evaluaci dopadu aktivit a projektů realizovaných firmami, nevládními organizacemi a dalšími subjekty podporujícími zaměstnanost a podnikavost mladých lidí (15 – 29 let).

Kurzy poskytují nástroje pro hodnocení aktivit mládeže v oblasti podnikavosti a podpory zaměstnanosti.

Kurzy nabízené projektem YOUTH IMPACT jsou:

Kurzy jsou poskytovány na platformě Moodle, jsou interaktivní a těm, kteří a které úspěšně absolvují výstupní test, poskytneme certifikát o úspěšném absolvování kurzu.