Second edition of the evaluation workshop serie in Poland is completed!

In the mid-December Foundation in Support of Local Democracy – Polish team of Youth Impact project – finalized the workshops of the blended learning course “Towards Better Youth Entrepreneurship Projects”. The aim of this training was to develop evaluation skills in organizations and institutions implementing projects in the field of supporting entrepreneurship of youth in…

PARTICIPATIVNÍ A EMANCIPATIVNÍ EVALUACE: Jak s dětmi a mládeží vyhodnocovat společnou činnost

Scroll down for ENGLISH version Kulatý stůl pro organizace pracující s mládežífacilitátoři: Inka Bartošová (Píbilová) a Ondřej Horák Zastavíte se občas a zamyslíte se nad tím, jaký smysl má vaše činnost? Co se vám daří a proč, co se vám naopak nedaří a co na tom změnit?  Tento článek je stručnou sumarizací průběhu kulatého stolu konaného…

We have started another edition of the evaluation course in Poland as part of the Youth Impact project!

In November, another edition of the evaluation course course “Your way to better projects supporting youth entrepreneurship” in Poland has started. This is the second training course aimed at developing evaluation skills among organizations and institutions supporting young people in finding their place on the labor market – in line with the goals of the…

Zapraszamy na kurs online z zakresu ewaluacji

Zapraszamy osoby realizujące projekty z zakresu wsparcia przedsiębiorczości młodzieży (15–24 lata) na bezpłatny kurs online ewaluacji takich projektów. Kurs będzie odbywał się w formule blended learning (warsztaty online z trenerem oraz zapoznawanie się z materiałami e-learningowymi). Tematyka kursu obejmuje zagadnienia zawarte w publikacji Narzędziownik ewaluacyjny projektów wspierających przedsiębiorczość młodzieży. Warsztaty będą się odbywały raz w tygodniu od połowy listopada br. w dwóch grupach.…

“Evaluation should be for people” – conclusions from 3rd International Evaluation Congress in Poland

On October 22, the 3rd International Evaluation Congress was held, co-organized by the Youth Impact project partner The Jerzy Regulski Foundation in Support of Local Democracy (FSLD) with the Polish Evaluation Society (Polskie Towarzystwo Ewaluacyjne, PTE).  The main topic of the event was “​​Evaluation as crossing borders”, which indicates the challenges faced by evaluation in…

3rd International Evaluation Congress

3rd International Evaluation Congress organized by the Polish Evaluation Society (PTE) and the Foundation in Support of Local Democracy (FSLD). The congress will take place online on the ZOOM platform, on October 22, 2021 (Friday), from 9.00 a.m. – 4.00 p.m.  The congress is international in character, as the event will be attended by guests…

Participativní a emancipativní evaluace: Jak s dětmi a mládeží vyhodnocovat společnou činnost

Projekt Youth Impact odstartoval sérii tzv. kulatých stolů, u kterých se k diskuzi nad evaluací připojí zástupkyně a zástupci organizací podporujících zaměstnávání a podnikavost mladých lidí. Kulaté stoly probíhají v Polsku, na Slovenku i v ČR. V Praze proběhne v listopadu 2021 kulatý stůl s názvem Participativní a emancipativní evaluace: Jak s dětmi a mládeží…