3rd International Evaluation Congress

3rd International Evaluation Congress organized by the Polish Evaluation Society (PTE) and the Foundation in Support of Local Democracy (FSLD). The congress will take place online on the ZOOM platform, on October 22, 2021 (Friday), from 9.00 a.m. – 4.00 p.m.  The congress is international in character, as the event will be attended by guests…

Participativní a emancipativní evaluace: Jak s dětmi a mládeží vyhodnocovat společnou činnost

Projekt Youth Impact odstartoval sérii tzv. kulatých stolů, u kterých se k diskuzi nad evaluací připojí zástupkyně a zástupci organizací podporujících zaměstnávání a podnikavost mladých lidí. Kulaté stoly probíhají v Polsku, na Slovenku i v ČR. V Praze proběhne v listopadu 2021 kulatý stůl s názvem Participativní a emancipativní evaluace: Jak s dětmi a mládeží…

Série workshopů k využití evaluace dopadu v organizacích, které se zaměřují na podporu podnikavosti mladých lidí

Projekt YOUTH IMPACT Vás tímto zve na sérii workshopů zaměřených na plánování dopadu, evaluaci a její využití v organizacích, které se zaměřují na podporu podnikavosti mladých lidí ve věku 15–29 let. Jedná se o 3 online workshopy, které doplňuje e-learningový kurz. Čas konání je vždy 9.30–15.00. Workshopy poskytnou prostor pro praktické využití nástrojů na plánování…

Séria workshopov zameraných na hodnotenie projektov a aktivít na podporu podnikania a podnikavosti mladých ľudí

V rámci projektu YOUTH IMPACT Vás pozývame na sériu workshopov zameraných na hodnotenie projektov a aktivít zametaných na podporu podnikania a podnikavosti mladých ľudí vo veku 15-29 rokov.Bezplatné vzdelávanie je realizované v rámci nášho projektu YOUTH IMPACT, podporeného z Európskeho grantového fondu EHP a Nórskeho grantového fondu pre zamestnanosť mladých ľudí  zameraného na budovanie zručností v oblasti hodnotenia dopadu. …

YOUTH IMPACT Research Excellence Programme Czechia – 2nd round

Hledáme výzkumníky a výzkumnice ze státních i soukromých organizací, univerzit a neziskových organizací.  V současné době vypisujeme výběrové řízení na získání grantu z programu Excelence v rámci projektu Youth Impact.  Základní předpoklady vhodného kandidáta a kandidátky do programu Excelence: minimální bakalářské vzdělání zkušenosti se sběrem dat (kvalitativních, kvantitativních) a evaluací zájem o evaluaci dopadu Hlavní úkol programu: předložit návrh studie analyzující dopady intervencí v…