Evaluace očima donátorů a neziskových organizací aneb zajímá nás vůbec to samé?

Komu je tento kulatý stůl určen:Organizacím a jednotlivcům, kteří se zabývají prací s mládeží (15–29 let) 23. 2. 2022 14.00–16.30 (online) Přijďte se:  – dozvědět něco více o… – diskutovat o… POHLEDECH NA EVALUACI OČIMA DONÁTORŮ A BENEFICIENTŮ – přemýšlet o…  Otázky, se kterými budeme pracovat: Co má být cílem evaluace projektů a programů ?…

Second edition of the evaluation workshop serie in Poland is completed!

In the mid-December Foundation in Support of Local Democracy – Polish team of Youth Impact project – finalized the workshops of the blended learning course “Towards Better Youth Entrepreneurship Projects”. The aim of this training was to develop evaluation skills in organizations and institutions implementing projects in the field of supporting entrepreneurship of youth in…

PARTICIPATIVNÍ A EMANCIPATIVNÍ EVALUACE: Jak s dětmi a mládeží vyhodnocovat společnou činnost

Scroll down for ENGLISH version Kulatý stůl pro organizace pracující s mládežífacilitátoři: Inka Bartošová (Píbilová) a Ondřej Horák Zastavíte se občas a zamyslíte se nad tím, jaký smysl má vaše činnost? Co se vám daří a proč, co se vám naopak nedaří a co na tom změnit?  Tento článek je stručnou sumarizací průběhu kulatého stolu konaného…

We have started another edition of the evaluation course in Poland as part of the Youth Impact project!

In November, another edition of the evaluation course course “Your way to better projects supporting youth entrepreneurship” in Poland has started. This is the second training course aimed at developing evaluation skills among organizations and institutions supporting young people in finding their place on the labor market – in line with the goals of the…

Zapraszamy na kurs online z zakresu ewaluacji

Zapraszamy osoby realizujące projekty z zakresu wsparcia przedsiębiorczości młodzieży (15–24 lata) na bezpłatny kurs online ewaluacji takich projektów. Kurs będzie odbywał się w formule blended learning (warsztaty online z trenerem oraz zapoznawanie się z materiałami e-learningowymi). Tematyka kursu obejmuje zagadnienia zawarte w publikacji Narzędziownik ewaluacyjny projektów wspierających przedsiębiorczość młodzieży. Warsztaty będą się odbywały raz w tygodniu od połowy listopada br. w dwóch grupach.…