PREČO SA ZAPOJIŤ

01.

Vedomosti

Získate hlbšie znalosti o metódach hodnotenia dopadu s cieľom efektívnejšie podporovať mladých ľudí na trhu práce.

02.

Sieť

Získate prístup k nadnárodnej sieti odborníkov, rozšírite svoje kontakty o budúcu spoluprácu a zvýšite svoje know-how.

03.

Nástroje

Získate nástroje na základe praktických skúseností s cieľom navrhnúť a zmerať vplyv vašich aktivít na podporu mládeže.  

04.

Tréning

Získate možnosť dalej budovať svoju kapacitu prostredníctvom praktických workshopov, e-learningu a poradenstva „šitého“ na mieru.

Štruktúra projektu

YOUTH IMPACT plánuje dodať a otestovať komplexný balík praktických nástrojov a vybudovať nadnárodnú sieť organizácií, ktoré sa zaujímajú o hodnotenie vplyvu. Zapojte sa a zvýšte dopad svojich aktivít s nami! 

 

 • Research

  Research on existing evaluation standards & practices regarding youth unemployment

 • Employment Package

  Developing tools for impact evaluation of youth employment support actions

 • Entrepreneurship Package

  Developing tools for impact evaluation of youth entrepreneurship support action

 • Training

  Testing of impact evaluation packages through workshops & e-learning

 • Impact Research Network

  Developing transnational research network & capacity building of organisations

 • Research Excellence Programme

  Encouraging excellence in impact studies among young researchers

 • Výskum

  Výskum existujúcich hodnotiacich štandardov a postupov týkajúcich sa nezamestnanosti mladých ľudí.  

 • Pracovný balík Zamestnatnosť

  Vývoj nástrojov na hodnotenie vplyvu opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí.  

 • Pracovný balík Podnikanie

  Vývoj nástrojov na hodnotenie vplyvu opatrení na podporu podnikania mladých ľudí. 

 • Výcvik

  Testovanie balíkov na hodnotenie vplyvu prostredníctvom workshopov a online vzdelávania.  

 • Sieť na výskum vplyvu

  Rozvoj nadnárodnej výskumnej siete a budovanie kapacít organizácií.  

 • Program excelentnosti výskumu

  Podpora excelentnosti v štúdiách vplyvu medzi mladými výskumníkmi.

Náš tím

chc_logo_new

Channel Crossings

Koordinátor - Česká republika

Channel Crossings je aktívny v oblasti zlepšovania kvality vzdelávania už viac ako 25 rokov. Projektový tím sa viac ako dvanásť rokov venoval realizácii projektov so sociálnym dosahom. Našou víziou je pri hodnotení vplyvu budovať nadnárodnú sieť nadšencov.
FRDL

FRDL

Partner - Poľsko

Nadácia na podporu miestnej demokracie (FRDL) je najväčšou poľskou mimovládnou organizáciou, ktorá podporuje rozvoj miestnej samosprávy. FRDL prináša do projektu svoje bohaté skúsenosti v oblasti školiacich služieb, vedenia miestnych projektov na podporu zamestnanosti a podnikania, ako aj budovania miestnych partnerstiev vo všetkých odvetviach.

Pedal_200

PEDAL

Partner - Slovensko

PEDAL je inovatívna konzultačná spoločnosť, ktorá ponúka široké portfólio služieb v oblasti rozvoja podnikania. Hlavné vstupy spoločnosti do projektu spočívajú v skúsenostiach v oblasti hodnotenia vplyvu projektov na podporu podnikania.  

FIAP-RGB-1-200x25

FIAP

Expertný partner - Nemecko

FIAP je neziskový výskumný ústav pre inovatívne a preventívne vytváranie pracovných miest. Inštitút realizuje interdisciplinárne výskumné projekty a prináša svoje skúsenosti v oblasti výskumu hodnotenia dopadu.

Neváhajte nás kontaktovať

Tešíme sa na spoluprácu!

Channel Crossings

Prague, Czech Republic
impact(at)chc.cz
www.chc.cz

PEDAL Consulting

Martin, Slovakia
r.miskuf(at)pedal-consulting.eu
www.pedal-consulting.eu

FRDL

Warsaw, Poland
yi(at)frdl.org.pl
www.frdl.org.pl

FIAP

Gelsenkirchen, Germany
s.steinberg(at)fiap-ev.de
www.fiap-ev.org

Projekt YOUTH IMPACT je financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Európskeho grantového fondu EHP a Nórskeho grantového fondu pre zamestnanosť mladých ľudí.