Slide YOUTH IMPACT Cieľom projektu „Youth Impact“ je poskytnúť mimovládnym organizáciám, ako aj súkromným a verejným inštitúciám zameraných na zvýšenie zamestnanosti mladých ľudí, nástroje na meranie a hodnotenie dopadu ich aktivít.

PREČO SA ZAPOJIŤ

01.

Vedomosti

Získate hlbšie znalosti o metódach hodnotenia dopadu s cieľom efektívnejšie podporovať mladých ľudí na trhu práce.

02.

Sieť

Získate prístup k nadnárodnej sieti odborníkov a získate kontakty pre budúcu spoluprácu.

03.

Nástroje

Získate nástroje na meranie vplyvu vašich aktivít na podporu mládeže navrhnuté na základe praktických skúseností.

04.

Tréning

Prostredníctvom workshopov, e-learningu a poradenstva „šitého na mieru“ získate možnosť ďalej budovať svoje kapacity.

Štruktúra projektu

YOUTH IMPACT plánuje dodať a otestovať komplexný balík praktických nástrojov a vybudovať nadnárodnú sieť organizácií, ktoré sa zaujímajú o hodnotenie vplyvu. Zapojte sa a zvýšte dopad svojich aktivít s nami!

 

 • Research

  Research on existing evaluation standards & practices regarding youth unemployment

 • Employment Package

  Developing tools for impact evaluation of youth employment support actions

 • Entrepreneurship Package

  Developing tools for impact evaluation of youth entrepreneurship support action

 • Training

  Testing of impact evaluation packages through workshops & e-learning

 • Impact Research Network

  Developing transnational research network & capacity building of organisations

 • Research Excellence Programme

  Encouraging excellence in impact studies among young researchers

 • Výskum

  Výskum existujúcich hodnotiacich štandardov a postupov týkajúcich sa nezamestnanosti mladých ľudí.

 • Pracovný balík Zamestnatnosť

  Vývoj nástrojov na hodnotenie vplyvu opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

 • Pracovný balík Podnikanie

  Vývoj nástrojov na hodnotenie vplyvu opatrení na podporu podnikania mladých ľudí.

 • Vzdelávanie

  Testovanie balíkov na hodnotenie dopadu prostredníctvom workshopov a online vzdelávania.

 • Sieť výskumníkov v oblasti hodnotenia dopadu

  Rozvoj nadnárodnej výskumnej siete a budovanie kapacít organizácií.

 • Program excelentnosti výskumu

  Podpora excelentného výskumu v oblasti hodnotenia dopadu zameraná na mladých výskumníkov.

Náš tím

chc_logo_new

Channel Crossings

Koordinátor - Česká republika

Channel Crossings je aktívny v oblasti zlepšovania kvality vzdelávania už viac ako 25 rokov. Projektový tím sa viac ako dvanásť rokov venoval realizácii projektov so sociálnym dosahom. Našou víziou je pri hodnotení vplyvu budovať nadnárodnú sieť nadšencov.
FRDL

FRDL

Partner - Poľsko

Nadácia na podporu miestnej demokracie (FRDL) je najväčšou poľskou mimovládnou organizáciou, ktorá podporuje rozvoj miestnej samosprávy. FRDL prináša do projektu svoje bohaté skúsenosti v oblasti školiacich služieb, vedenia miestnych projektov na podporu zamestnanosti a podnikania, ako aj budovania miestnych partnerstiev vo všetkých odvetviach.

Pedal_200

PEDAL

Partner - Slovensko

PEDAL je inovatívna konzultačná spoločnosť, ktorá ponúka široké portfólio služieb v oblasti rozvoja podnikania. Hlavné vstupy spoločnosti do projektu spočívajú v skúsenostiach v oblasti hodnotenia vplyvu projektov na podporu podnikania.

FIAP-RGB-1-200x25

FIAP

Expertný partner - Nemecko

FIAP je neziskový výskumný ústav pre inovatívne a preventívne vytváranie pracovných miest. Inštitút realizuje interdisciplinárne výskumné projekty a prináša svoje skúsenosti v oblasti výskumu hodnotenia dopadu.

YOUTH IMPACT: PROČ SE ZAPOJIT?

YOUTH IMPACT sa snaží pomôcť rôznym organizáciám stať sa citlivejšími na potreby mladých ľudí hľadajúcich prácu alebo podnikateľské príležitosti. Je určený na podporu organizácií práce za za účelom iniciovania procesu zvyšovania kvality, v ktorom je obvykle východiskom hodnotenie vplyvu.

YOUTH IMPACT ponúka pomoc pri hodnotení súčasného stavu, vývoji nástrojov hodnotenia, školeniach odborníkov v oblasti hodnotenia vplyvu a vytváraní sietí na budovanie kapacít. Je to neziskový projekt financovaný z EHP a nórskych fondov. Preto sú projektové aktivity pre zainteresované subjekty bezplatné.

0
partneri
0
+
organizácií
0
+
mesiacov

Projekt YOUTH IMPACT je financovaný Islandom, Lichtenštajnskom a Nórskom prostredníctvom Európskeho grantového fondu EHP a Nórskeho grantového fondu pre zamestnanosť mladých ľudí.