Slide YOUTH IMPACT Projekt Youth Impact ma na celu wsparcie organizacji pozarządowych oraz instytucji publicznych działających na rzecz aktywizacji zawodowej młodzieży, poprzez wzmocnienie i rozwinięcie ich potencjału ewaluacyjnego.

01.

Wiedza

Dowiedz się jak wykorzystać nowoczesne metody ewaluacji dla skuteczniejszego wspierania  młodych ludzi na rynku pracy.

02.

Sieć ekspertów

Dołącz do międzynarodowej sieci ekspertów, poszerz grono kontaktów do przyszłej współpracy, rozwiń swoje know-how.

03.

Narzędzia

Uzyskaj dostęp do praktycznych narzędzi, które umożliwią Tobie i Twojej organizacji projektowanie i prowadzenie ewaluacji pozwalającej ocenić skuteczność działań na rzecz młodzieży.

04.

Szkolenie

Rozwiń swoje umiejętności poprzez praktyczne warsztaty, szkolenia e-learningowe i doradztwo dostosowane do Twoich potrzeb.

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

W ramach projektu przewidziane zostało stworzenie i przetestowanie kompleksowego  pakietu praktycznych narzędzi oraz zbudowanie międzynarodowej sieci organizacji zainteresowanych  ewaluacją. Zaangażuj się i zwiększ skuteczność swoich działań!
 • Výzkum

  Výzkum existujících evaluačních kritérií a strategií, které jsou v oblasti podpory v zaměstnávání mladých lidí dnes využívány.

 • Balíček zaměstnávání

  Vytváření nástrojů hodnocení dopadu aktivit podporujících zaměstnávání mladých lidí.

 • Entrepreneurship Package

  Developing tools for impact evaluation of youth entrepreneurship support action

 • Trénink

  Testování balíčků na hodnocení dopadu skrze semináře a e-learning.

 • Síť výzkumnic a výzkumníků v oblasti dopadu

  Vytváření mezinárodní sítě výzkumných institucí se zaměřením na budování kapacit.

 • Program výzkumné excelence

  Podpora výzkumné excelence mladých vědkyň a vědců zabývajících se studiem dopadů.

 • Badanie

  Badanie istniejących standardów i praktyk ewaluacyjnych dotyczących bezrobocia młodych.

 • Pakiet ewaluacyjny dot.zatrudnienia

  Rozwinięcie narzędzi do ewaluacji projektów w obszarze wsparcia zatrudnienia.

 • Pakiet ewaluacyjny dot.przedsiębiorczości

  Rozwinięcie narzędzi do ewaluacji projektów w obszarze wsparcia przedsiębiorczości.

 • Szkolenie

  Testowanie pakietów ewaluacyjnych poprzez warsztaty i e-learning.

 • Sieć badaczy ewaluacyjnych

  Stworzenie międzynarodowej sieci badawczej i wspierającej rozwój potencjału organizacji.

 • Program Doskonalenia Badań

  Zachęcanie młodych badaczy do doskonalenia umiejętności ewaluacyjnych.

chc_logo_new

Channel Crossings

Channel Crossing od ponad 25 lat wdraża projekty mające na celu poprawę jakości edukacji. Zespół dedykowany temu projektowi od około 12 lat realizuje projekty społeczne. Nasza wizja to zbudowanie międzynarodowej sieci entuzjastów ewaluacji.
FRDL

FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to największa pozarządowa organizacja w Polsce wspierająca rozwój samorządności. FRDL posiada szerokie doświadczenie w usługach szkoleniowych, a także projektach realizowanych na poziome lokalnym wspierających samorządność i zatrudnienie jak również w budowaniu partnerstw międzysektorowych.
Pedal_200

PEDAL

Pedal jest firmą doradczą z szerokim doświadczeniem w rozwoju biznesu i usług wspierających biznes. Wkład tej firmy do projektu to wiedza  z zakresu ewaluacji projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.
FIAP-RGB-1-200x25

FIAP

FIAP jest instytucją badawczą non-profit działającą na rzecz innowacyjnego i prewencyjnego projektowania zatrudnienia. Instytut prowadzi interdyscyplinarne projekty badawcze i wykorzysta w projekcie swoje doświadczenie z zakresu wpływu badań ewaluacyjnych.

YOUTH IMPACT: Dlaczego warto?

Celem  projektu Youth Impact jest  poprawa efektywności różnych instytucji działających na rzecz młodych ludzi szukających zatrudnienia bądź  rozwijania ich przedsiębiorczości. Projekt został tak zaplanowany aby wesprzeć instytucje zatrudnienia w ich samodoskonaleniu. Punktem wyjściowym do samodoskonalenia jest zazwyczaj ocena skuteczności własnych działań.

Projekt Youth Impact oferuje pomoc w ocenie skuteczności organizacji, opracowaniu narzędzi, szkoleniu ekspertów z ewaluacji oraz stworzeniu sieci organizacji,  która ułatwiłaby wymianę doświadczeń i budowanie potencjału instytucji. Jest to projekt non-profit sfinansowany z funduszu EOG i Funduszy Norweskich, dlatego też działania dla zainteresowanych podmiotów są bezpłatne.

0
organizacje partnerskie
0
+
organizacji
0
+
miesięcy

 

 

 

Projekt YOUTH IMPACT jest finansowany przez Islandię, Liechtenstein i Norwegię za pośrednictwem EOG i funduszu norweskiego na rzecz zatrudnienia ludzi młodych.