Mladí ľudia v kontexte zmien na trhu práce

Martin Martinkovič Prečo hovoriť o budúcnosti práce? Práca posilňuje u človeka zmysel a jeho dôležitosť, jej vplyv nie je len na jedinca, ale vplýva na spoločnosť ako celok a jej ekonomické alebo finančné ukazovatele. Práca je ústrednou ľudskou činnosťou, ktorá podporuje osobnú sebarealizáciu a má dopad na sociálnu súdržnosť. Prostredníctvom práce môžu ľudia uplatňovať svoj talent a potenciál vo verejnom,…

Creative techniques in evaluation

Few people, especially young people, like to fill out extensive questionnaires and take part in boringfocus groups. However, these are not the only ways in which evaluators can gather data for theevaluation of various activities in which young people participate.Projection techniques are becoming an increasingly popular instrument of qualitative research usedin evaluation research. The development…