Evaluace očima donátorů a neziskových organizací aneb zajímá nás vůbec to samé?

Komu je tento kulatý stůl určen:Organizacím a jednotlivcům, kteří se zabývají prací s mládeží (15–29 let) 23. 2. 2022 14.00–16.30 (online) Přijďte se:  – dozvědět něco více o… – diskutovat o… POHLEDECH NA EVALUACI OČIMA DONÁTORŮ A BENEFICIENTŮ – přemýšlet o…  Otázky, se kterými budeme pracovat: Co má být cílem evaluace projektů a programů ?…