YOUTH IMPACT Research Excellence Programme Czechia – 2nd round

Hledáme výzkumníky a výzkumnice ze státních i soukromých organizací, univerzit a neziskových organizací.  V současné době vypisujeme výběrové řízení na získání grantu z programu Excelence v rámci projektu Youth Impact.  Základní předpoklady vhodného kandidáta a kandidátky do programu Excelence: minimální bakalářské vzdělání zkušenosti se sběrem dat (kvalitativních, kvantitativních) a evaluací zájem o evaluaci dopadu Hlavní úkol programu: předložit návrh studie analyzující dopady intervencí v…