Young Women & COVID

It’s been over a year since the first cases of COVID-19 appeared in Europe, resulting in several national and regional lockdowns and thus shrinking economies, increasing unemployment rate, reducing working hours, causing massive job losses, and more. Some say that the pandemic and the crisis that follows will increase poverty and inequalities, but we are…

Research Excellence Programme – YOUTH IMPACT Czechia

Hledáme mladé výzkumníky a výzkumnice ze státních i soukromých organizací, univerzit a neziskových organizací. V současné době vypisujeme výběrové řízení na získání grantu z programu Excelence v rámci projektu Youth Impact.    Základní předpoklady vhodného kandidáta a kandidátky do programu Excelence: minimální bakalářské vzdělání věk max. do 35 let zkušenosti se sběrem dat (kvalitativních, kvantitativních) a evaluací zájem…

YOUTH IMPACT Courses in Moodle

Youth Impact Evaluation Courses focused on Employment of people 15-24 on the Moodle platform of the project are being completed as the workshops in 3 Youth Impact partner countries progress. For past 2 month, YOUTH IMPACT team has been carrying out blended learning courses for no less than 24 paticipants in each country: Czechia, Poland…