radka

Radka Muchova

Doświadczenie: +10 lat

 

Specjalizacja: edukacja, zarządzanie projektami i procesami

 

Biogram: Radka posiada doświadczenie w zarządzaniu projektami i procesami. Z wykształcenia jest lingwistką. Była także konsultantem w dziedzinie kształcenia zawodowego, szkoleń oraz kształcenia wyższego. Pracowała również w sektorze akademickim w obszarze współpracy międzynarodowej oraz zarządzała wewnętrznymi procesami w korporacjach.Obecnie jest menadżerem w Channel Crossing i jest odpowiedzialna za zarządzanie konsorcjum Youth Impact.

57D9CECC-08CD-46FE-B108-C5057BA26499_1_201_a

Tereza Palkova

Doświadczenie: +15 lat

 

Specjalizacja: edukacja i jej metodologia i dydaktyka, zarządzanie projektami, aktywne obywatelstwo młodzieży, metoda uczenia się przez doświadczenie

 

Biogram: Tereza jest doświadczonym kierownikiem projektów z dużym doświadczeniem w nauczaniu. Studiowała filologię i posiada uprawnienia do nauczania w szkołach średnich. Specjalizuje się w rozwijaniu aktywnego obywatelstwa młodzieży z wykorzystaniem nowych mediów i metody uczenia się przez doświadczenie (ExL). Była redaktorką i współautorką kilku obszernych podręczników metodycznych i płyt DVD dla szkół, ma również doświadczenie w zarządzaniu zespołami. Prowadziła kilka zakrojonych na szeroką skalę projektów edukacyjnych o zasięgu ogólnokrajowym dla znanych czeskich organizacji non-profit.

Silke Steinberg

Silke Steinberg

Doświadczenie: +25 lat

 

Specjalizacja: komunikacja międzykulturowa,  rozwój usług i procesów

 

Biogram: Silke jest jedną z założycielek FIAP i od 2013 członkinią Zarządu organizacji. Wcześniej przez 17 lat kierowała instytutem działającym na rzecz rozwoju kompetencji międzykulturowych. Od 2010 Silke koordynuje działania FIAP i projekty dotyczące zatrudnienia, przedsiębiorczości oraz edukacji. FIAP stosuje we wszystkich swoich inicjatywach podejście partycypacyjne i systemowe.

Linkedin
Romina Große

Romina Große

Doświadczenie: +4 lata

 

Specjalizacja: zarządzanie ludźmi, rozwój organizacji i usług, zarządzanie internacjonalizacją

 

Biogram: Romina pracuje jako asystent badacz i koordynator projektów w FIAP e.V. Uczestniczyła w wielu krajowych i międzynarodowych badaniach i projektach rozwojowych mających na celu poprawę ścieżki planowania kariery, zarządzanie życiorysem i rozwój innowacyjnych rozwiązań edukacyjnych. W ramach projektu Youth Impact, będzie uczestniczyć w działaniach badawczych dotyczących ewaluacji.

Slawomir Nalecz

Slawomir Nalecz

Doświadczenie: +20 lat

 

Specjalizacja: organizacje społeczeństwa obywatelskiego, ekonomia społeczna, metodologia badań społecznych

 

Biogram: Sławek jest liderem w zespole w FRDL, badaczem oraz socjologiem z doświadczeniem naukowym. Wcześniej pracował w instytucjach takich jak: Polska Akademia Nauk (adiunkt), Główny Urząd Statystyczny (wicedyrektor departamentu), stowarzyszenia (wiceprezes), fundacje (koordynator badań) i uniwersytet (wykładowca). Uczestniczył w wielu krajowych i międzynarodowych projektach głównie badawczych, ale także ewaluacyjnych.

Linkedin
Robert Miskuf

Robert Miskuf

Doświadczenie:+10 lat

 

Specjalizacja: przedsiębiorczość, wsparcie dla biznesu, przetargi, zarządzanie internacjonalizacją, zatrudnienie

 

Biogram: Robert jest Dyrektorem Wykonawczym w PEDAL Consulting i założycielem Tenderio, serwisu pomagającego wyszukiwać i składać oferty  biznesowe za granicą. Dziś PEDAL Consulting jest głównym wykonawcą projektów finansowanych w ramach instrumentu unijnego Horizon 2020 na Słowacji. Jest to zespół doświadczonych profesjonalistów z ekspertyzą w obszarze międzynarodowych przetargów, grantów i zarządzania internacjonalizacją. PEDAL Consulting stał się ugruntowanym graczem na rynku w dziedzinie przedsiębiorczości młodych.

Linkedin
DB45D1FF-C13D-41AD-8850-23870B2D92BA_1_105_c

Pavla Araudo

Doświadczenie: +5 lat

 

Specjalizacja: media społecznościowe i komunikacja, projektowanie graficzne, zarządzanie siecią i e-learningiem

 

Biogram: Pavla koncentruje się głównie na naukach społecznych i wrażliwej komunikacji, ze szczególnym doświadczeniem w dziedzinie równych szans i integracyjnego środowiska pracy. W YOUTH IMPACT Pavla zajmuje się siecią i komunikacją, przygotowuje publicznie dostępne dokumenty projektowe – takie jak Toolkits – a także zarządza e-learningiem.

Federica Torcoli

Federica Torcoli

Doświadczenie: +10 lat

 

Specjalizacja: zarządzanie projektami, komunikacja, administracja, analiza porównawcza

 

Biogram: Frederica jest konsultantem w PEDAL Consulting. Zajmuje się poszukiwaniem partnerów i możliwości biznesowych poprzez  przetargi międzynarodowe. Wdraża projekty unijne i organizuje warsztaty, szkolenia i seminaria. Posiada bogate doświadczenie w obszarze komunikacji biznesowej organizacji eventów. W projekcie Youth Impact jest odpowiedzialna za jego administrację jak również badania.

 

Linkedin
dasd

Zofia Penza-Gabler

Doświadczenie: +5 lat

 

Specjalizacja: badania jakościowe, zarządzanie projektami, ewaluacja

 

Biogram: Zofia jest specjalistą ds. ewaluacji i badań w FRDL. Ukończyła studia socjologiczne i kulturowe. Uczestniczyła w ponad 10 projektach badawczych dotyczących lokalnych i regionalnych polityk jako badacz/ewaluator i jako koordynator. Zofia posiada także doświadczenie w komunikacji i popularyzacji nauki. W ramach projektu Youth Impact, będzie uczestniczyć w komponencie badawczym.

fullsizeoutput_1fac

Katarzyna Zakroczymska

Doświadczenie:+25 lat

Specjalizacja: edukacja, demokratyzacja, współpraca rozwojowa, ewaluacja

Bio: Socjolog, edukator, od 1997 roku związana zawodowo z edukacją obywatelską w wymiarze lokalnym, krajowym i międzynarodowym (m. in. Centralny Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli, Rada Europy, Komisja Europejska). Aktywnie działa w kilku organizacjach i inicjatywach pozarządowych jako wolontariuszka. Jest  wychowawcą młodzieży. Realizowała działania ewaluacyjne szczególnie dotyczące projektów edukacyjnych i rozwojowych. W latach 2011-2017 była Wiceprezesem w Zarządzie Fundacji Solidarności Międzynarodowej finansującej projekty demokratyzacyjne, wspierające procesy transformacji ustrojowej przede wszystkim w krajach Partnerstwa Wschodniego. Obecnie Dyrektor Programowy w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej.

%DIUc+6KQK2UHqRqb4SS2g_thumb_3b25

Ewa Pintera

 

Doświadczenie: +10 lat

Specjalizacja: zarządzanie projektami, ewaluacja, pomoc rozwojowa i humanitarna

Bio: Ewa jest specjalistką ds. projektów w FRLD. Ukończyła Studia Współpracy Rozwojowej na Uniwersytecie w Pavii (Włochy) oraz Podyplomowe Studia z zakresu Ewaluacji Programów Unijnych w Warszawie. Posiada bogate doświadczenie w koordynacji projektów w organizacjach pozarządowych w obszarze pomocy rozwojowej i humanitarnej oraz jako Ewaluator. W ramach projektu Youth Impact Ewa będzie odpowiedzialna za upowszechnianie wyników oraz stworzenie międzynarodowej sieci badawczej.

fullsizeoutput_1fae

Elżbieta Płaszczyk

Doświadczenie: +25 lat

 

Specjalizacja: współpraca międzynarodowa, zarządzanie projektami, wykluczenie społeczne

 

Bio: koordynatorka współpracy międzynarodowej w Fundacji Rozwoju Demokracji Lokalnej, była dyrektor łódzkiego ośrodka FRDL. Koordynowała wiele projektów (25 lat doświadczenia, 20 projektów zrealizowanych), odpowiadając za ich przygotowanie, realizację i rozliczenie w tym m.in. projekty krajowe i międzynarodowe (Grundtvig, Leonardo da Vinci, ESF, FAMI, ERASMUS+). Współautorka i koordynatorka projektów dot. włączenia społecznego migrantów i uchodźców dofinansowanych ze środków EFU, EFI, ERAMSUS+ i EFS. Koordynatorka konsorcjów projektowych wspierających grupy społecznie wykluczone. Członkini Komitetu Dialogu Obywatelskiego ds. Równości przy Prezydencie Miasta Łodzi.  W projekcie Youth Impact odpowiedzialna za koordynację działań.

PARTNERZY W PROJEKCIE

Jesteśmy zespołem czterech organizacji z Czech, Słowacji, Polski i Niemiec. Chcemy przekazać naszą wiedzę fachową w zakresie oceny wpływu i budowania zdolności organizacjom non-profit, podmiotom publicznym i prywatnym, które koncentrują się na wspieraniu młodych ludzi w zakresie ich pracy i potencjału biznesowego.
chc_logo_new

Channel Crossings

Channel Crossing od ponad 25 lat wdraża projekty mające na celu poprawę jakości edukacji. Zespół dedykowany temu projektowi od około 12 lat realizuje projekty społeczne. Nasza wizja to zbudowanie międzynarodowej sieci entuzjastów ewaluacji.

www
FRDL

FRDL

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej to największa pozarządowa organizacja w Polsce wspierająca rozwój samorządności. FRDL posiada szerokie doświadczenie w usługach szkoleniowych, a także projektach realizowanych na poziome lokalnym wspierających samorządność i zatrudnienie jak również w budowaniu partnerstw międzysektorowych.

www
Pedal_200

PEDAL Consulting

Pedal jest firmą doradczą z szerokim doświadczeniem w rozwoju biznesu i usług wspierających biznes. Wkład tej firmy do projektu to wiedza  z zakresu ewaluacji projektów na rzecz rozwoju przedsiębiorczości.

www
FIAP-RGB-1-200x25

FIAP

FIAP jest instytucją badawczą non-profit działającą na rzecz innowacyjnego i prewencyjnego projektowania zatrudnienia. Instytut prowadzi interdyscyplinarne projekty badawcze i wykorzysta w projekcie swoje doświadczenie z zakresu wpływu badań ewaluacyjnych.

 

www