YOUTH IMPACT sa snaží pomôcť rôznym organizáciám stať sa citlivejšími na potreby mladých ľudí hľadajúcich prácu alebo podnikateľské príležitosti. Je určený na podporu organizácií práce za za účelom iniciovania procesu zvyšovania kvality, v ktorom je obvykle východiskom hodnotenie vplyvu.

YOUTH IMPACT ponúka pomoc pri hodnotení súčasného stavu, vývoji nástrojov hodnotenia, školeniach odborníkov v oblasti hodnotenia vplyvu a vytváraní sietí na budovanie kapacít. Je to neziskový projekt financovaný z EHP a nórskych fondov. Preto sú projektové aktivity pre zainteresované subjekty bezplatné.

0
partneri
0
+
organizácií
0
+
mesiacov
YOUTH IMPACT plánuje dodať a otestovať komplexný balík praktických nástrojov a vybudovať nadnárodnú sieť organizácií, ktoré sa zaujímajú o hodnotenie vplyvu. Zapojte sa a zvýšte dopad svojich aktivít s nami!
 • Výskum

  Výskum existujúcich hodnotiacich štandardov a postupov týkajúcich sa nezamestnanosti mladých ľudí.

 • Pracovný balík Zamestnatnosť

  Vývoj nástrojov na hodnotenie vplyvu opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

 • Pracovný balík Podnikanie

  Vývoj nástrojov na hodnotenie vplyvu opatrení na podporu podnikania mladých ľudí.

 • Výcvik

  Testovanie balíkov na hodnotenie vplyvu prostredníctvom workshopov a online vzdelávania.

 • Sieť na výskum vplyvu

  Rozvoj nadnárodnej výskumnej siete a budovanie kapacít organizácií.

 • Sieť na výskum vplyvu

  Podpora excelentnosti v štúdiách vplyvu medzi mladými výskumníkmi.

 • Výskum

  Výskum existujúcich hodnotiacich štandardov a postupov týkajúcich sa nezamestnanosti mladých ľudí.

 • Pracovný balík Zamestnatnosť

  Vývoj nástrojov na hodnotenie vplyvu opatrení na podporu zamestnanosti mladých ľudí.

 • Pracovný balík Podnikanie

  Vývoj nástrojov na hodnotenie vplyvu opatrení na podporu podnikania mladých ľudí.

 • Výcvik

  Testovanie balíkov na hodnotenie vplyvu prostredníctvom workshopov a online vzdelávania.

 • Sieť na výskum vplyvu

  Rozvoj nadnárodnej výskumnej siete a budovanie kapacít organizácií.

 • Program excelentnosti výskumu

  Podpora excelentnosti v štúdiách vplyvu medzi mladými výskumníkmi.