YOUTH IMPACT: PROČ SE ZAPOJIT?

YOUTH IMPACT pomáhá organizacím stát se citlivější k potřebám mladých lidí, kteří hledají zaměstnání nebo příležitosti pro podnikání. Je navržen tak, aby rozvíjel organizace zabývající se podporou mladých lidí v lepším uplatnění na trhu práce ve zkvalitnění aktivit a poskytovaných služeb. Zde bývá výchozím krokem právě hodnocení dopadu aktivit.

Projekt YOUTH IMPACT nabízí pomoc s hodnocením výchozího stavu organizace, s vytvářením nástrojů hodnocení, se školením expertek a expertů na evaluaci dopadu, a s navazováním kontaktů na spřízněné organizace v zahraničí. Projekt je neziskový a je plně financován Norskými  a EHP fondy a fondy EHP, tudíž jsou veškeré jeho aktivity pro koncové uživatele poskytovány bezplatně.

0
partnerské instituce
0
+
organizací
0
+
měsíců

PRACOVNÍ POSTUP

Projekt YOUTH IMPACT se snaží o vytváření a testování ucelených balíčků praktických nástrojů a o budování mezinárodní sítě organizací zabývajících se hodnocením dopadů činností. Zapojte se a zvyšte tak dopad svých aktivit!
 • Research

  Research on existing evaluation standards & practices regarding youth unemployment

 • Employment Package

  Developing tools for impact evaluation of youth employment support actions

 • Entrepreneurship Package

  Developing tools for impact evaluation of youth entrepreneurship support actions

 • Training

  Testing of impact evaluation packages through workshops & e-learning

 • Impact Research Network

  Developing transnational research network & capacity building of organisations

 • Research Excellence Programme

  Encouraging excellence in impact studies among young researchers

 • Výzkum

  Výzkum existujících evaluačních kritérií a strategií, které jsou v oblasti podpory v zaměstnávání mladých lidí dnes využívány.

 • Balíček zaměstnávání

  Vytváření nástrojů hodnocení dopadu aktivit podporujících zaměstnávání mladých lidí.

 • Balíček podnikání

  Vytváření nástrojů hodnocení dopadu aktivit podporujících podnikání mladých lidí.

 • Trénink

  Testování balíčků na hodnocení dopadu skrze semináře a e-learning.

 • Síť výzkumnic a výzkumníků v oblasti dopadu

  Vytváření mezinárodní sítě výzkumných institucí se zaměřením na budování kapacit.

 • Program výzkumné excelence

  Podpora výzkumné excelence mladých vědkyň a vědců zabývajících se studiem dopadů.