radka

Radka Muchová

Zkušenosti: 10+ let

Odbornost: vzdělávání, projektový a procesní management

Dosavadní činnosti: Radka je zkušená projektová a procesní manažerka s lingvistickým vzděláním. Byla konzultantkou v oblasti odborného a vysokoškolského vzdělávání. Radka má také zkušenosti v oblasti managementu mezinárodních vztahů v akademickém sektoru a řízení interních procesů v podnikovém sektoru. Momentálně je projektovou manažerkou ve společnosti Channel Crossings a vede mezinárodní projekt Youth Impact, na kterém pracuje společně s tímto mezinárodním týmem. 

57D9CECC-08CD-46FE-B108-C5057BA26499_1_201_a

Tereza Pálková

Zkušenosti: 15+ let

Odbornost: vzdělávání a jeho metodika i didaktika, projektový management, aktivní občanství mladých lidí, zážitková pedagogika

Dosavadní činnosti: Tereza je zkušená projektová manažerka s rozsáhlými lektorskými zkušenostmi. Vystudovala filologii a má i aprobaci pro učitelství na SŠ. Specializuje se na rozvoj aktivního občanství mladých lidí, a to skrze nová média i zážitkovou pedagogiku. Připravila do tisku několik komplexních metodických příruček a DVD pro školy a má zkušenosti i s řízením týmů. Vedla několika rozsáhlých vzdělávacích projektů s celorepublikovým dopadem pro význačné české neziskové organizace.

Silke Steinberg

Silke Steinberg

Zkušenosti: 25+ let

Odbornost: mezikulturní komunikace, kreativní rozvoj služeb a procesů 

Dosavadní činnosti: Silke je zakládající členkou společnosti FIAP a od roku 2013 i členkou správní rady. Předtím 17 let vedla institut pro rozvoj mezikulturních kompetencí. Od roku 2010 koordinuje aktivity FIAPu a projekty zaměřené na zaměstnávání, podnikání a vzdělávání.  U všech projektů klade důraz na kreativitu a systémový přístup. V rámci projektu Youth Impact je Silke zodpovědná za navržení výzkumných aktivit a balíčků hodnocení dopadu.  

Linkedin
Romina Große

Romina Große

Zkušenosti: 4+ roky

Odbornost: HR, rozvoj organizací a služeb, internacionalizace 

Dosavadní činnosti: Romina pracuje jako výzkumná asistentka a projektová manažerka ve společnosti FIAP.  Byla aktivní v několika národních a mezinárodních výzkumných a rozvojových projektech zaměřených na kariérní plánování, osobnostní rozvoj a inovativní vzdělávací příležitosti. Do projektu Youth Impact bude přispívat výzkumnými aktivitami zaměřenými na hodnocení dopadu. 

Slawomir Nalecz

Slawomir Nalecz

Zkušenosti: 20+ let

Odbornost: organizace občanské společnosti, sociální ekonomie, metody v sociologickém výzkumu

Dosavadní činnosti: Slawek je vedoucí týmu a výzkumník v oblasti sociologie, který spolupracuje s organizací FSLD. Má rozsáhlé pracovní zkušenosti z mnoha institucí jakými jsou například Polská Akademie věd (docent), polský Statistický úřad (zástupce vedoucího sekce) a další asociace, nadace a neziskové organizace. Podílel se na národních a mezinárodních projektech zejména jako výzkumník a hodnotitel. 

Linkedin
Robert Miskuf

Robert Miskuf

Zkušenosti: 10+ let

Odbornost: podnikání, podpora podnikání, tendry, internacionalizace, zaměstnávání 

Dosavadní činnosti: Robert je výkonný ředitel společnosti PEDAL Consulting a zakladatel služby Tenderio, která pomáhá vyhledávat a získávat podnikatelské příležitosti v zahraničí. PEDAL Consulting je v současnosti nejvíce žádaným slovenským partnerem v evropském programu Horizont 2020. PEDAL Consulting je týmem zkušených odborníků v oblasti mezinárodních veřejných zakázek, grantů a internacionalizace a je zavedenou organizací zabývající se podnikáním mladých lidí.  

Linkedin
DB45D1FF-C13D-41AD-8850-23870B2D92BA_1_105_c

Pavla Araudo

Zkušenosti: 5+ let

Odbornost: sociální sítě a senzitivní komunikace, grafický design a správa webu a e-learningu

Dosavadní činnosti: Pavla se profesně zabývá sociologií a senzitivní komunikací se zaměřením na férové příležitosti a inkluzivní pracovní prostředí. V rámci projektu YOUTH IMPACT pracuje na vytváření článků a komunikačních materiálů k evaluaci dopadu, správě webu, správě e-learningu a zpracování veřejně dostupných výstupů projektu.

Federica Torcoli

Federica Torcoli

Zkušenosti: 10+ let

Odbornost: projektový management, komunikace, administrativa a srovnávací analýzy

Dosavadní činnosti: Federica je konzultantkou v PEDAL Consulting. Vyhledává pro partnery a firmy obchodní příležitosti v mezinárodních tendrech, podílí se na zavádění projektů EU a organizuje semináře a tréninky. Federica má rozsáhlou pracovní zkušenost na poli obchodní komunikace a organizace akcí. Na tomto projektu se podílí jako administrátorka a výzkumnice. 

Linkedin
dasd

Zofia Penza-Gabler

Zkušenosti: 5+ let

Odbornost: kvalitativní výzkum, projektový management, komunikace

Dosavadní činnosti: Zofia je výzkumnice a analytička ve FSDL se vzděláním v sociologii a kulturních studiích. Podílela se na více než 10ti výzkumných projektech zaměřených na místní a regionální veřejné politiky jako výzkumnice i jako koordinátorka. Zofia má také zkušenosti v oblasti komunikace a popularizace vědy. Na projektu YOUTH IMPACT se bude podílet v roli výzkumnice.

fullsizeoutput_1fae-1

Elżbieta Płaszczyk

Zkušenosti: 25+ let

 

Odbornost: mezinárodní spolupráce, řízení projektů, sociální začleňování

 

Dosavadní činnosti: Elżbieta koordinuje mezinárodní vztahy a vede projekty ve FRDL, dříve byla ředitelkou pobočky FRDL v Lodzi. Je to zkušená projektová manažerka (25 pracovní zkušenosti a 20 úspěšných projektů), která zodpovídá za přípravu, koordinaci, realizaci a supervizi mezinárodních i národních projektů (Grundtvig, Leonardo da Vinci, ESF, FAMI, ERASMUS+). Je spoluautorkou a koordinátorkou projektů začleňování migrantek/ migrantů a žadatelek/žadatelů o azyl financovaných European Refugee Fund, ERASMUS+ a ESF a spoluautorkou a facilitátorkou projektových konsorcií pomáhajících sociálně ohroženým skupinám. Je členkou Rady pro dialog a rovnost města Lodz a v projektu Youth Impact zodpovídá za koordinaci aktivit.

%DIUc+6KQK2UHqRqb4SS2g_thumb_3b25

Ewa Pintera

Zkušenosti: 10+ let

 

Odbornost: řízení projektů, hodnocení, rozvojová a humanitární pomoc

 

Dosavadní činnosti: Ewa je projektovou manažerkou FRDL. Vystudovala mezinárodní rozvojovou spolupráci na univerzitě v italské Pavii a postgraduální programu Hodnocení ve Varšavě. Má rozsáhlé zkušenosti s koordinací projektů v nevládním sektoru a s prací v oblasti humanitární a rozvojové pomoci jako konzultantka monitoringu a hodnocení. V tomto projektu Ewa zodpovídá za diseminaci projektových aktivit a koordinaci mezinárodní výzkumné sítě.

 

fullsizeoutput_1fac

Katarzyna Zakroczymska

Zkušenosti: 25+ let

 

Odbornost: vzdělávání, demokratizace, rozvojová spolupráce, hodnocení

 

Dosavadní činnosti: Socioložka, učitelka a koučka mladých lidí se v pracovně zabývá lidskoprávním a občanským vzděláváním na lokální, národní i mezinárodní úrovni již od roku 1997. Hodnocení projektů se věnuje zejména v oblastech vzdělávání a rozvojové pomoci a v poslední době se zaměřuje na demokratizaci a transformační procesy (v zemích Východního partnerství). Mezi lety 2011 a 2017 pracovala v čele SolidarityFund PL. Nyní je programovou ředitelkou FRDL.

Partnerské instituce projektu

Jsme tým čtyř organizací z Česka, Slovenska, Polska a Německa. Chceme naši expertízu v oblasti evaluace dopadů a budování kapacit předat neziskových organizacím, veřejným i soukromým subjektům, které se zaměřují na podporu mladých lidí v tom, aby naplnili svůj pracovní a podnikatelský potenciál.
chc_logo_new

Channel Crossings

Vzdělávací agentura Channel Crossings je aktivní v oblasti zlepšování kvality vzdělávání již přes 25 let. Projektový tým Channel Crossings se více než dvanáct let věnuje realizaci projektů se společenským dopadem. Naší vizí je vytvoření mezinárodní sítě nadšenců a odbornic/odborníků v oblasti hodnocení dopadů činností.

website
FRDL

Foundation in Support of Local Democracy

Nadace na podporu lokální demokracie (FRDL) je největší polskou nevládní organizací podporující rozvoj lokální samosprávy. FRDL přináší do projektu rozsáhlé zkušenosti s vytvářením tréninků, s vedením menších místních projektů podpory v nezaměstnanosti a podnikání, a také s vytvářením lokálních partnerství napříč ekonomickými sektory.
website
Pedal_200

PEDAL Consulting

PEDAL je konzultační firma nabízející široké portfolio možností rozvoje podnikání a souvisejících podpůrných služeb.  PEDAL přináší do projektu především zkušenost s hodnocením dopadů projektů podporujících podnikatelské a živnostenské aktivity.

website
FIAP-RGB-1-200x25

FIAP

FIAP je neziskový výzkumný institut pro inovativní a preventivní pracovní řešení. Institut provádí interdisciplinární výzkum a přináší do projektu znalosti a novinky z oblasti výzkumu hodnocení dopadů činností.
website