YOUTH IMPACT: Dlaczego warto?

Celem  projektu Youth Impact jest  poprawa efektywności różnych instytucji działających na rzecz młodych ludzi szukających zatrudnienia bądź  rozwijania ich przedsiębiorczości. Projekt został tak zaplanowany aby wesprzeć instytucje zatrudnienia w ich samodoskonaleniu. Punktem wyjściowym do samodoskonalenia jest zazwyczaj ocena skuteczności własnych działań.

Projekt Youth Impact oferuje pomoc w ocenie skuteczności organizacji, opracowaniu narzędzi, szkoleniu ekspertów z ewaluacji oraz stworzeniu sieci organizacji,  która ułatwiłaby wymianę doświadczeń i budowanie potencjału instytucji. Jest to projekt non-profit sfinansowany z funduszu EOG i Funduszy Norweskich, dlatego też działania dla zainteresowanych podmiotów są bezpłatne.

0
organizacje partnerskie
0
+
organizacji
0
+
miesięcy

DZIAŁANIA W PROJEKCIE

W ramach projektu przewidziane zostało stworzenie i przetestowanie kompleksowego  pakietu praktycznych narzędzi oraz zbudowanie międzynarodowej sieci organizacji zainteresowanych  ewaluacją. Zaangażuj się i zwiększ skuteczność swoich działań!
 • Research

  Research on existing evaluation standards & practices regarding youth unemployment

 • Employment Package

  Developing tools for impact evaluation of youth employment support actions

 • Entrepreneurship Package

  Developing tools for impact evaluation of youth entrepreneurship support actions

 • Training

  Testing of impact evaluation packages through workshops & e-learning

 • Impact Research Network

  Developing transnational research network & capacity building of organisations

 • Research Excellence Programme

  Encouraging excellence in impact studies among young researchers

 • Badanie

  Badanie istniejących standardów i praktyk ewaluacyjnych dotyczących bezrobocia młodych

 • Pakiet ewaluacyjny dot.zatrudnienia

  Rozwinięcie narzędzi do ewaluacji projektów w obszarze wsparcia zatrudnienia

 • Pakiet ewaluacyjny dot.przedsiębiorczości

  Rozwinięcie narzędzi do ewaluacji projektów w obszarze wsparcia przedsiębiorczości.

 • Szkolenie

  Testowanie pakietów ewaluacyjnych poprzez warsztaty i e-learning

 • Sieć badaczy ewaluacyjnych

  Stworzenie międzynarodowej sieci badawczej i wspierającej rozwój potencjału organizacji.

 • Program Doskonalenia Badań

  Zachęcanie młodych badaczy do doskonalenia umiejętności ewaluacyjnych